Aýratyn

Maşynlar

Mars 8R

JHF Mars 8r– super görnüşli UV printeri.11 ýylyň dowamynda dünýäniň ýüzlerçe ýokary derejeli müşderilerinden başdan geçirenleri.Çaltlygy, takyklygy we durnuklylygy ýokarlandyrmak, JHF Mars 8r HD çyra gutusy we arka reňkli filmiň öňdebaryjy printeridir.JHF Mars 8r super grand formaty Senagat printeri pudagyň standartyny kesgitleýär we bazar mümkinçiliklerinden peýdalanmaga goldaw berýär.

JHF Mars 8r– super grand format UV printer. Embraced experiences from hundreds of high-end customers around the world during 11 years. Upgrade of speed, precision and stability, JHF Mars 8r is leading printer of HD lightbox and backlit film. JHF Mars 8r super grand format Industrial printer redefines the industry's standard and support you to seize market chances.

USULLAR Maşyn gurallary HYZMATDAŞ bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL BILEN

Sag saýlamakdan we düzmekden
Görnükli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek etjek işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

JHF Tehnologiýa Topary 1999-njy ýylda esaslandyryldy. Ylmy barlag, önümçilik, satuw we önümçilik önümçiliginde ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Önümimiz, bütin dünýäde satylýan senagat UV printerini, sanly dokma printerini we 3D printerini öz içine alýar.JHF, bu pudakda syýa reaktiw çaphana önümçiliginiň öňdebaryjy öndürijisidir.JHF 20 ýyllyk ösüşi başdan geçirdi we hemişe “müşderilere ajaýyp önümler we hyzmatlar bilen ösmäge kömek etmek” korporatiw wezipesini ýerine ýetirdi.

  • news (1)

ýakynda

HABARLAR

  • Akylly çap, ýaşyl gelejek ”JHF ITMA Aziýa 2021 sergisinde dürli önümler bilen görkezildi

    2021-nji ýylyň 12-nji iýunynda Şanhaý milli konwensiýa we sergi merkezinde Hytaýyň halkara dokma enjamlary sergisi we ITMA Aziýa sergisi açyldy.JHF Technology Group Co., Ltd. (mundan beýläk "JHF") gatnaşdy ...

  • Tehnologiýa bilen ösdürilýän JHF 10-njy Pekinde halkara çaphana tehnologiýasy sergisinde görkezildi

    23-nji iýunda Hytaýyň täze halkara sergi merkezinde meýilleşdirilişi ýaly 10-njy Pekin halkara çaphana tehnologiýasy sergisi açyldy.Dünýäniň iň köp sebitleýin gurşawy we senagaty bilen çaphana pudagyndaky wakalaryň biri hökmünde ...

  • “Mümkinçilik ýürekden başlaýar” JHF 2021 APPPEXPO-da täze önümler bilen görkezildi

    21-nji iýulda APPPEXPO 2021 meýilnama boýunça Milli konwensiýa we sergi merkezinde açyldy."Mümkinçilik ýürekden başlaýar" mowzugy bilen JHF Tehnologiýa Topary (mundan beýläk "JHF" diýilýär) dürli çözgüt önümlerini getirdi ...